Season 2012: more km, more fun!!!!

22 October 2012
CAT - ESP - ENG

CAT:

Avui s'ha acabat la meva temporada 2012, ha sigut sens dubte la més gran en emocions, de les millors a les més dures. Llàgrimes d'alegría i també de dolor i incomprensió.

Ha sigut una temporada on he corregut més hores i km que mai, que he esquiat més, que he escalat més, que he fet més muntanya i també la que m'he sentit més fresc, més descansat. Ara, que toquen 2 semanes de descans es hora de fer recomptes:

1100h / 621.000m,
amb esquís de muntanya 494h - 346.000m
córrent 535h - 265.000m
10h de bici
37h d'altres esports (escalada esportiva-paret)
moltes hores intentant progressar en slackline ;)

En cursa, ha sigut la més abundant i també la més qualitativa:

49 curses

30 curses d'esquí de muntanya: 15 victóries i 6 segones posicions.

19 curses trail (3 ultres, 4 Kilometres Verticals, 12 skyraces) amb 17 victóries i 2 terceres posicions.

També ha sigut la temporada d'arrencar el projecte "Summits of my life" amb les 2 travesses al Massís del Mont Blanc. Records, emocions, els millors de la meva vida a la muntanya i també els mes cruels.

Molts números per dir que ha sigut la temporada on he pogut compartir amb més gent aquestes hores a la muntanya, Gràcies a tota la gent del meu equip, Jordi...a l'Equip de la FEEC i la FEDME, l'Oriol, el Fernando, el Wein, Arnau, Alex...l'Equip de salomon, Joan, Pau, Greg, Serge, Patrick, Aude...El Guru Arnaud. Els companys d'hivern; Marc, Matheo, William...Els que han inmortalitzat tots els moments, Seb, Dean, Greg... La familia que sempre ha estat allà. Els amics que han vingut a les curses, amb els que hem compartit hores de viatge i d'hotel. Mireia, Poma, Miguel, Anna, Emelie, Iker, Nerea, Zhanna, Silvia, Tom, Dakota, Tony, Joe... I a tots els que m'heu estat seguint i donant forçes als camins i des de casa. MOLTES GR??CIES


ESP:

Hoy se ha terminado mi temporada 2012, ha sido sin duda la más grande en emociones, de las mejores en las más duras. Lágrimas de alegría y también de dolor e incomprensión.

Ha sido una temporada donde he corrido más horas y kilómetros que nunca, que he esquiado más, que he escalado más, que he hecho más montaña y también la que me he sentido más fresco, más descansado. Ahora, que tocan 2 semanas de descanso es hora de recuentos:

1100h / 621.000m,
con esquís de montaña 494h - 346.000m
Corriendo 535h - 265.000m
10h de bici
37h de otros deportes (escalada deportiva-pared)
muchas horas intentando progresar en Slackline;)

En carrera, ha sido la más abundante y también la más cualitativa:

49 carreras

30 carreras de esquí de montaña: 15 victorias y 6 segundas posiciones.

19 carreras trail (3 ultras, 4 Kilometros Verticales, 12 skyraces) con 17 victorias y 2 terceras posiciones.

También ha sido la temporada de arrancar el proyecto "Summits of my life" con las 2 traviesas al Macizo del Mont Blanc. Recuerdos, emociones, los mejores de mi vida en la montaña y también los más crueles.

Muchos números para decir que ha sido la temporada donde he podido compartir con más gente estas horas en la montaña, Gracias a toda la gente de mi equipo, Jordi ... al Equipo de la FEEC y la FEDME, Oriol, Fernando, el Wein, Arnau, Alex ... el Equipo de salomon, Joan, Pau, Greg, Serge, Patrick, Aude ... El Guru Arnaud. Los compañeros de invierno; Marcos, Matheo, William ... Los que han inmortalizado todos los momentos, Seb, Dean, Greg ... La familia que siempre ha estado allí. Los amigos que han venido a las carreras, con los que hemos compartido horas de viaje y de hotel. Mireia, Poma, Miguel, Ana, Emelie, Iker, Nerea, Zhanna, Silvia, Tom, Dakota, Tony, Joe ... Y a todos los que me habéis estado siguiendo y dando fuerzas desde los caminos y desde casa. GRACIAS!

ENG:

Today I finished my 2012 season, was certainly the largest in emotions, the best and the toughest. Tears of joy and pain and misunderstanding.

It was a season where I have run more miles and more hours than ever, I skied more, I climbed more mountains and I've also felt that fresh and relax. Now I need 2 weeks of rest, it is time to count:

1100H / 621.000m,
ski mountainering 494h - 346.000m
Trail running 535h - 265.000m
10h cycle
37h of other sports (climbing-wall)
many hours trying to progress in Slackline;)

Race, was the most abundant and most qualitative:

49 races

30 ski races: 15 wins, 6 second positions.

19 trail races (3 ultras, 4 vertical kilometers, 12 skyraces) with 17 victories and 2 third places.

He has also been the season to start the "Summit of my life" with 2 crossings of the Mont Blanc massif. Memories, emotions, best of my life in the mountains and the most cruel.

Many numbers that season where I was able to share this time with more people on the mountain, thanks to all the people on my team ... the Team Jordi FEEC and FEDME, Oriol, Fernando, Wein, Arnau, Alex ... Team Salomon, Joan, Pau, Greg, Serge, Patrick, Aude ... The Guru Arnaud. Winter teammate, Marc, Matheo, William... Those who have immortalized all times, Seb, Dean, Greg ... The family has always been there. Friends who came to the races with the times we shared travel and hotel. Mireia, Poma, Miguel, Mitch, Anna, Emelie, Iker, Nerea, Zhanna, Silvia, Tom, Dakota, Tony, Joe... And all what have been following and giving strength from the trails and from home. THANKS!
22 November 2012

25n - el món de la paraula

Previous
20 June 2012

Adieu steph

Next